Red Line Group Logo

Легализация и заверка на документи

Red Line Group

СОФИЯ

Нашият адрес е вашият адрес!

GSM:+359 88 727 8668 E-mail:office@translate.bg

Услугата ни по легализация обхваща заверка на документите в съответните министерства и легализация от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи. Сроковете за легализация на документите са от 2 до 15 работни дни в зависимост от документа, като най-дългият срок е за учебните документи.
При необходимост извършваме и допълнителна заверка на документите в посолствата на чуждите държави на територията на Република България.
По желание на клиента извършваме услуга и по нотариална заверка на документи.

Цените на легализацията на документи се определят в зависимост от срока и вида на документа. В цените за легализация са включени таксовите марки на КО на МВнР и заверките на министерствата, но не се включва цената на превода, тя се прибавя в зависимост от езиковата комбинация и броя на преводаческите страници. По изискване на Министерство на образованието,младежта и науката,МВР ,СДВР и Прокуратурата, предконсулската заверка се извършва лично от клиента или от нотариално упълномощено лице.

Легализация и заверка на документи
Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Вид документи за превод цена в лева срок цена в лева срок цена в лева срок
Общински документи: удостоверение за раждане,за граждански брак, за семейно положение,за идентичност на имената,за сключване на брак с чужденец, смътен акт и др. 40лв. 5 раб. дни 55лв. 3 раб. дни 70 лв. 2 раб. дни
Учебни документи:
диплома за средно образование,диплома за висше образование- заглавна старица,приложение към диплома за висше образование, академична справка,уверение, служебна бележка и др.
42 лв. 12 раб. дни 57 лв. 10 раб. дни 72 лв. 9 раб. дни
Съдебни документи:
Свидетелство за съдимост,пълномощно,декларация, договори,нотариални актове, служебни бележки от фирми, свидетелства за професионална квалификация и др.
38 лв. 7 раб. дни 45 лв. 5 раб. дни 55 лв. 3 раб. дни
Медицински документи:
Епикриза, решение на ТЕЛК, медицинско свидетество, служебна бележка от здравно заведение и др.
45 лв. 5 раб. дни 60 лв. 3 раб. дни 75 лв. 2 раб. дни
Банкови документи:
Удостоверения и референции от банка
42 лв. 5 раб. дни 57 лв. 3 раб. дни 72 лв. 2 раб. дни
Църковни документи:
Свидетелство за кръщение, свидетелство за църковен брак
52 лв. 5 раб. дни 67 лв. 3 раб. дни 82 лв. 2 раб. дни
Други:
Удостоверение от полицията, Удостоверение от КАТ
50 лв. 7 раб. дни 60 лв. 5 раб. дни 80 лв. 3 раб. дни
Документи издадени от Министерство на Отбраната:
Удостоверение за отбита военна служба, дипломи от военни училища
42 лв. 5 раб. дни 57 лв. 3 раб. дни 72 лв. 2 раб. дни
Легализация на чужди документи за България
Чужди документи с Аpostille или с договор за правна помощ цена в лева Срок раб. дни
Обикновена поръчка25 лв.5 дни
Бърза поръчка35 лв.3 дни
Експресна поръчка45 лв.2 дни

Посочените цени са без ДДС.