Red Line Group Logo

Устни езикови преводи

Red Line Group

СОФИЯ

Нашият адрес е вашият адрес!

GSM:+359 88 727 8668 E-mail:office@translate.bg

  • Консекутивни езикови преводи
    Преводи при изповядване на сделки пред нотариуси, при семенари, конференции, бизнес преговори и други мероприятия.
  • Симултантни езикови преводи
    Преводи от кабина в момента на говоренето.
  • Придружаване
    Придружаването не е същински превод, а асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, свързани с познаване на обстановката и езика.
Заявките за устни преводи е желателно да се подават поне 3 дни преди съответното събитие.

Цените на устните преводи се определят в зависимост от продължителността и сложността на превода, на базата на протичането на един астрономически час!